SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WĄPIELSK

W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina stała się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Wąpielsk.

Czytaj więcej...

Drodzy mieszkańcy głównym założeniem nowego systemu gospodarki odpadami jest osiągnięcie jak największego poziomu segragacji odpadów. Aby to osiągnąć każdy z nas powinien segregować odpady, gdyż przyczyniamy się do ochrony środowiska, a jednocześnie opłaty ponoszone z tytułu wytwarzanych odpadów w mniejszym stopniu uszczuplają nasze budżety domowe. Sposób segregacji odpadów został opisany w ulotce poniżej.

Czytaj więcej...

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.