Drodzy mieszkańcy głównym założeniem nowego systemu gospodarki odpadami jest osiągnięcie jak największego poziomu segragacji odpadów. Aby to osiągnąć każdy z nas powinien segregować odpady, gdyż przyczyniamy się do ochrony środowiska, a jednocześnie opłaty ponoszone z tytułu wytwarzanych odpadów w mniejszym stopniu uszczuplają nasze budżety domowe. Sposób segregacji odpadów został opisany w ulotce poniżej.

Na terenie naszej gminy odpady sortowane wyrzucamy do worków odpowiedniego koloru. Worki dostarczane są przez firmę wywozową podczas odbiorów odpadów z nieruchomości.

Pamiętajmy o tym aby odpady opakowaniowe wrzucane do worka koloru żółtego (butelki, kartoniki) były zgniecione i puste, gdyż w ten sposób zajmują o wiele mniej miejsca w worku. Pamiętajmy także aby wyrzucając odpady szklane (słoiki, butelki) opróżnić je i usunąć nakrętki. Nie ma potrzeby mycia tych opakowań przed wyrzuceniem.

W przypadku kiedy odpadów którejkolwiek z frakcji nagromadzi się tyle, że nie zmieścimy jej do odpowiedniego worka możemy zgłosić się do Urzędu Gminy pok. nr 29 po dodatkowy worek.

Przypominamy, że obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane spoczywa na WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI.

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI powinien wystawić pojemniki/worki przed posesję lub umożliwić swobodny do nich dostęp firmie odbierającej odpady komunalne w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem.

 

POBIERZ:

Ulotka jak segregować odpady

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.