OSP

Jednostka OSP w Długiem powstała w 1945 r. z inicjatywy mieszkańców wsi. Część sprzętu do gaszenia przejęto po okupancie niemieckim z okresu wojny. Niektóre przyrządy pożarnicze z tamtego okresu z datą 1940 r. są w posiadaniu jednostki do dnia dzisiejszego. Za strażnicę służyła początkowo drewniana stodoła, w latach pięćdziesiątych na strażnicę został wyremontowany budynek po byłym majątku ziemskim.

Czytaj więcej...

Jednostka powstała w kwietniu 1926 r. W 1930 r. przy jednostce powstało kółko teatralne pod opieką nauczycielki Pani Gumińskiej. W 1931 r. jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez właściciela majątku w Wąpielsku Pana Siemiątkowskiego. W 1932 r. powstaje orkiestra dęta a instrumenty ufundował właściciel majątku w Radzikach Dużych.

Czytaj więcej...

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej powstała w 1926 roku. Powołana została przez ówczesnego właściciela majątku Jerzego Siemiątkowskiego. Nieprzerwanie działała do wybuchu wojny. Reaktywowana dopiero w 1960 r. z inicjatywy ówczesnego przew. GRN Stefana Czarneckiego. Na prezesa powołano wtedy Mieczysława Skowrońskiego, a naczelnikiem został Kazimierz Straszewski.

Czytaj więcej...

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.