Jednostka OSP w Długiem powstała w 1945 r. z inicjatywy mieszkańców wsi. Część sprzętu do gaszenia przejęto po okupancie niemieckim z okresu wojny. Niektóre przyrządy pożarnicze z tamtego okresu z datą 1940 r. są w posiadaniu jednostki do dnia dzisiejszego. Za strażnicę służyła początkowo drewniana stodoła, w latach pięćdziesiątych na strażnicę został wyremontowany budynek po byłym majątku ziemskim.

Do roku 1973 jednostka do akcji pożarniczych używała pojazdu konnego. Pierwszy samochód pożarniczy jednostka otrzymała w 1973 r. W 1995 r. ze środków gminy Wąpielsk oraz mieszkańców Długiego została wybudowana i oddana do użytku nowa strażnica. Rok później zakupiono samochód gaśniczy ciężki Jelcz.

4 kwietnia 1997 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W 2001 r. został zakupiony lekki samochód Ford Transit. Obecnie jednostka dysponuje samochodem lekkim do ratownictwa technicznego VW Transporter wyposażonym w zestaw narzędzi hydraulicznych do podejmowania działań przy wypadkach drogowych, natomiast do działań gaśniczych służy karosowany samochód gaśniczy ciężki GCBA 5/32.

Jednostka dysponuje w pełni wyszkoloną i umundurowaną Jednostką Operacyjno – Techniczną. Dzięki pozyskiwanym środkom oraz własnego wkładu pracy jednostka jest systematycznie doposażona w sprzęt i umundurowanie pożarnicze, posiada w pełni wyposażone zaplecze kuchni, wymienioną podłogę w sali zabaw. Organizowanych jest szereg imprez – zabawy, uroczystości, bale.

5102

 

5112

 

Zarząd OSP w Długiem

Prezes

dh Leszek Gurzkowski

Zastępca Prezesa

dh Euzebiusz Łapkiewicz

Naczelnik

dh Piotr Fudała

Zastępca Naczelnika

dh Euzebiusz Łapkiewicz

Sekretarz

dh Piotr Fudała

Skarbnik

dh Piotr Talar

Gospodarz

dh Grzegorz Jankowski

Zastępcy Gospodarza

Jacek Gurzkowski
Piotr Marcińczyk

 


Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.