Wójt Gminy Wąpielsk informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Wąpielsk, o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie go Urzędu Gminy w Wąpielsku w terminie do 30 czerwca 2015r do pok. nr 8 lub 29 w Urzędzie Gminy. Druk zgłoszenia znajduje się na stronie urzędu www.wapielsk.pl w zakładce ODPADY lub na stronie www.bip.wapielsk.eu

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych

POBIERZ ZGŁOSZENIE

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.