Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to tzw. ZSEE ( Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny). Zaliczamy tu każde niedziałające urządzenie elektryczne i elektroniczne, czyli takie które było podłączone do gniazdka lub posiadało baterie. Zaliczamy do nich: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty.

ZSEE łatwo rozpoznać, bo na każdym sprzęcie widnieje znak przekreślonego kosza na śmieci informujący o zakazie wyrzucania takich urządzeń na śmieci.
.
Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo. Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje bowiem ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zgodnie z którą wyrzucanie zużytego sprzętu do zwykłego kosza, lasu lub innego nieodpowiedniego miejsca grozi grzywną do 5.000 zł!


Mieszkańcy z terenu naszej Gminy mogą oddawać bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radzikach Dużych prowadzonym przez

Zakład Utylizacji Odpadów „EKODUET" Stanisław Federowicz,
Radziki Duże 1, 87-337 Wąpielsk

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą sobotę miesiąca od godz. 9:00 – 16:00

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.