INFORMACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „KOMES" Spółki z o.o. w Rypinie
świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W związku z licznymi pytaniami, uwagami mieszkańców dotyczącymi:

• nieodebrania odpadów z danej posesji
• nieterminowego odebrania odpadów

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie pragnie przedstawić z jakimi przypadkami spotyka się w czasie świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

• brak możliwości dojazdu do nieruchomości (droga dojazdowa do danej posesji nieprzejezdna dla ciężkiego sprzętu jakim są pojazdy specjalistyczne do wywozu odpadów) zakaz wjazdu właściciela posesji na drogę dojazdową do nieruchomości, brak możliwości wykonania manewru zawrócenia pojazdem,

• brak numeracji porządkowej budynków utrudniający identyfikację nieruchomości, z terenu której mają być odbierane odpady komunalne,

• brak dostępu na teren posesji z uwagi na zamkniętą bramę i furtkę, oraz nie wystawienie pojemnika czy worków z odpadami zbieranymi selektywnie przed ogrodzenie nieruchomości na zaplanowany harmonogramem dzień odbioru,

• brak pojemników i worków z odpadami na terenie posesji (pojemniki i worki umieszczone w pomieszczeniach gospodarczych często zamkniętych) i żądanie właściciela posesji - „niech pan trzyma klucz i sobie wystawi",

• biegające na terenie ogrodzonej posesji psy uniemożliwiają odbiór odpadów, a właściciele oświadczają, że psy są łagodne i atakują pracowników opuszczających teren posesji.


Wyżej wskazane przypadki i nie odebrane odpady z powyższych powodów są niezawinione przez Przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i w przypadku napotykania trudności opisanych wyżej odpady mogą nie zostać odebrane. Oczywiście w trakcie świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów zdarzyły się i zdarzą przypadki nieterminowego odbioru odpadów spowodowane awarią pojazdów, czy też ugrząźnięciem pojazdu na drodze gminnej. Przypadki te mogą spowodować chwilowe zachwianie harmonogramu odbioru odpadów, a przez to nieodebranie ich w ustalonym terminie. W przypadku takich zdarzeń odbiór odpadów nastąpi niezwłocznie jeszcze w tym samym dniu lub w dniu następnym.


Okres zimowy a także czas wiosennych roztopów może być powodem zachwiania terminowości realizacji odbioru odpadów ze względu na panujące warunki na drogach, a tym samym brak możliwości dotarcia do danej miejscowości czy posesji. W tych przypadkach Przedsiębiorstwo prosi o wyrozumiałość i oświadcza, że jeśli zdarzą się takie losowe przypadki, odbiór odpadów nastąpi niezwłocznie po ustaniu przyczyn nie dotarcia do nieruchomości w celu odbioru odpadów.

Reasumując powyższą informację, Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES" Spółka z o.o. w Rypinie, pragnie zaapelować do mieszkańców Gminy Wąpielsk, - na terenie której odbiera odpady komunalne i prosić o:

• umożliwienie dogodnego dojazdu do nieruchomości drogami dojazdowymi i wewnętrznymi - pamiętając, że to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek umożliwienia dogodnego dojazdu do posesji oraz udostępnienie pojemnika i worków z odpadami wyselekcjonowanymi w dniu ich odbioru,

• wystawianie pojemników i worków z odpadami przy drogach publicznych jeśli dotarcie do posesji jest niemożliwe z uwagi na panujące warunki atmosferyczne,

• trzymanie psów na uwięzi szczególnie w czasie wyznaczonych terminów odbioru odpadów,

• umieszczenie na budynkach lub ogrodzeniach w widocznych miejscach numeru porządkowego budynku, pamiętając, że obowiązek umieszczenia numeru porządkowego spoczywa na właścicielu nieruchomości, a brak numeracji porządkowej na budynkach w znacznym stopniu utrudnia należyte świadczenie przez naszą Spółkę usług w zakresie odbioru odpadów, dochodzi do różnego rodzaju pomyłek i nieporozumień, a nadto na szukanie posesji nie oznaczonej numerem porządkowym pracownicy obsługujący odbiór odpadów tracą niepotrzebnie czas.

Eliminacja powyższych przypadków i odrobina dobrej woli ze strony mieszkańców podniesie poziom zadowolenia ze świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług.

 

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Marynowski

 

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.