Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk Mały.”

W dniu 10 sierpnia 2013 r. została zakończona realizacja zadania.

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe we wsi Półwiesk Mały zlokalizowane jest w niedalekiej odległości od trasy międzynarodowego szlaku turystycznego św. Jakuba. Położone jest na terenie na którym znajduje się szkoła podstawowa i świetlica gminna. Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego ma na celu

1. Stworzyć warunki do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi oraz dla uczestników poruszających się po szlaku turystycznym

2. Stworzyć miejsce spotkań dla mieszkańców miejscowości

Projekt obejmuje wykonanie:

  1. Chodnika.
  2. Stanowiska na grilla
  3. Stanowisk z ławkami

Wykonawca:

Zakład Budowlany ”MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki. W/w Wykonawca wykonał zamówienie za kwotę 42 388,38 zł brutto.

Na wykonanie zadania Gmina Wąpielsk otrzymał dofinansowanie w wysokości 25 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, uzyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

New_DSCN0002.jpgNew_DSCN0716.jpgNew_DSCN0718.jpgNew_DSCN0720.jpgNew_DSCN0722.jpgNew_DSCN0723.jpgNew_DSCN0725.jpgNew_DSCN0726.jpg

 

Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia "Izby Tradycji" w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk

W dniu   2013.08.19   w Wąpielsku, pomiędzy Gminą Wąpielsk, a P. P. H. U. KAMI-BUD, Rętwiny, 87-404 Radomin została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania.

Wartość zadania - 59 808,82 zł. brutto.

Zakresu robót obejmuje:

1. Remont dachu i stropodachu wraz z dociepleniem

2. Wymiana stolarki okiennej.

3. Docieplenie ścian zewnętrznych.

4. Wyposażenie.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona nie później niż do dnia 30 listopada 2013 r.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, uzyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

 

DSCN0703.jpgDSCN0704.jpgDSCN0707.jpgDSCN0708.jpgDSCN0709.jpg

 

Utwardzenie placu przed budynkiem, w którym znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Długie, gmina Wąpielsk

W dniu   2013.08.19   w Wąpielsku, pomiędzy Gminą Wąpielsk, a Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „ŻWIR-BUD” Urszula Juszczak, Elgiszewo, 87-408 Ciechocin została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania.

Wartość zadania - 52 092,90 zł. brutto.

Zakresu robót obejmuje:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 12 cm z betonu C8/10 – 417 m2, krawężniki betonowe szare 78 mb.

- Nowy wpust uliczny na istniejącej studzience.

- Wywóz ziemi z urobku na odl. 2 km.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona w okresie 15 października – 16 grudnia 2013 r.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, uzyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

 

 DSCN0699

DSCN0701

 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

W dniu   2013.05.22   w Wąpielsku, pomiędzy Gminą Wąpielsk, a „ECO-POL” sp. z o. o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania.

Wartość zadania - 44 562,81,00 zł. brutto.

W ramach zadania firma odbierze odpady od 32 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk.

Na wykonanie zadania Gmina Wąpielsk uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

azbest

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.