Nazwa zadania: Budowa altanki w miejscowości Kiełpiny, gmina Wąpielsk.
Efekt: Altanka jest obiektem drewnianym o wymiarach 4 x 6 m bez ścianek bocznych, zadaszona dachem odeskowanym pokrytym gontem. Powstała na miejscu utwardzonym kostka betonową o wymiarach 5 x 7 m. Na wyposażeniu altanki są 4 drewniane zestawy wypoczynkowe składające się ze stołu i 2 ławek umożliwiające swobodne korzystanie z altanki podczas organizowanych imprez. Obok altanki zostało usytuowane miejsce pod ognisko z 2 zamontowanymi na stałe ławeczkami.
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Rok realizacji: 2014

11

Nazwa zadania: Montaż kolektorów słonecznych z instalacja CO w garażu OSP Radziki Duże.
Efekt: Ogrzewanie garażu OSP w Radzikach Dużych oraz ciepłej wody użytkowej zasilane energią słoneczną.
Dofinansowanie: Pożyczka z WFOŚiGW.
Rok realizacji: 2014


New DSC03369 

Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk"
Efekt: Doposażenie bazy dydaktycznej i wyposażenia w przedszkolach przy szkołach podstawowych Gminy Wąpielsk
Koszt inwestycji: 109 643,88 zł
Dofinansowanie: Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Wysokość dofinansowania:109 643,88 zł
Rok realizacji: 2014

 IMG 4484


Nazwa zadania: Budowa placów zabaw ramach projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk".
Efekt: Place zabaw przy Szkole Podstawowej w Długiem, Półwiesku Małym, Radzikach Dużych i Wąpielsku.
Koszt inwestycji: 194 511,46 zł
Dofinansowanie: Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Rok realizacji: 2014

 New DSC03060

Nazwa zadania: Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk.
Efekt Powstało odgałęzienie międzynarodowego szlaku Św. Jakuba. Zostało zbudowane 125 m. chodnika, wykonane odwodnienie na całej długości chodnika oraz zbudowany punkt widokowy.
Koszt inwestycji: 146 770,54
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi".
Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowalnych
Rok realizacji: 2014

 DSC03078

Nazwa zadania: Budowa altanki dla mieszkańców i turystów w miejscowości Wąpielsk, gmina Wąpielsk.
Efekt: Nowy altanka o wymiarach 4x6 m.
Koszt inwestycji: 10 762,43 zł
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Małe projekty".
Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowalnych
Rok realizacji: 2014

 altana03

Nazwa zadania: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.
Efekt: Usunięte 98,381 ton wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy.
Koszt inwestycji: 27 412,88 zł
Dofinansowanie: Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wysokość dofinansowania: 27 412,88 zł
Rok realizacji: 2014

 LOGO WAPIELSK

Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Wąpielsk.
Efekt: W 4 szkołach Gminy Wąpielsk została doposażona baza dydaktyczna. Odbyły się zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.
Koszt inwestycji: 120 000,00 zł
Dofinansowanie: Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Wysokość dofinansowania: 120 000,00 zł
Rok realizacji: 2014

 IMG 4486

Nazwa zadania: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.
Efekt: Usunięte 78,506 ton wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy.
Koszt inwestycji: 23 803,08 zł
Dofinansowanie: Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wysokość dofinansowania: 23 803,08 zł
Rok realizacji: 2013

 usuwanie-dachu-z-azbestu

Nazwa zadania: Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia "Izby Tradycji" w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk
Efekt: Rermont części strażnicy OSP w której znajduje się sala i utworzenie w niej Izby Tradycji".
Koszt inwestycji: 59 808,82 zł
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi".
Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowalnych
Rok realizacji: 2013

 DSCN0703

Nazwa zadania: Utwardzenie placu przed budynkiem, w którym znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Długie, gmina Wąpielsk.
Efekt: Nowy utwardzony plac o powierzchni 417 m2.
Koszt inwestycji: 52 092,90 zł
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi".
Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowalnych
Rok realizacji: 2013

 DSCN0739

Nazwa zadania: Montaż kolektorów słonecznych z instalacja CO w garażu OSP Wąpielsk
Efekt: Ogrzewanie garażu OSP w Wąpielsku zasilane energią słoneczną.
Koszt inwestycji: 29991,95 zł
Dofinansowanie: Kredyt z BOŚ z dofinansowaniem odsetek przez WFOŚiGW
Rok realizacji: 2013

 DSC00498

Nazwa zadania: Budowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk Mały.
Efekt: Nowe miejsce rekreacyjne w miejscowości Półwiesk Mały, składające się z chodnika o długości 180 m. 7 ławek oraz stanowiska do grilla.
Koszt inwestycji: 42 388,38 zł
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Małe projekty".
Wysokość dofinansowania: 25 000.00 zł
Rok realizacji: 2013

DSCN0718

Nazwa zadania: Zbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wąpielsk w 2012 roku.
Efekt: Usunięte 67,79 ton wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy.
Koszt inwestycji: 39 891,33 zł
Dofinansowanie: Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wysokość dofinansowania: 39 891,33 zł
Rok realizacji: 2012

azbest

Nazwa zadania: Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej nr 605/7 w miejscowości Radziki Duże gmina Wąpielsk, wraz ze sfinansowaniem wykonywanych robót poprzez usługę bankową wykupu wierzytelności spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat.
Efekt: Nowa hala widowiskowo-sportowa w miejscowości Radziki Duże.
Koszt inwestycji: 6 198 277,66 zł
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wysokość dofinansowania: 2 127 058,37 zł
Rok realizacji: 2012

150

Nazwa zadania: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko – orlik 2012.
Efekt: Nowy kompleks boisk sportowych przy szkole podstawowej w Wąpielsku.
Koszt inwestycji: 1 124 105,13 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Wysokość dofinansowania: RPOWKP – 333 000,00 zł, MS - 500 000,00 zł
Rok realizacji: 2011

DSC00514

Nazwa zadania: Zbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wąpielsk w 2011 roku.
Efekt: Usunięte 81.02 ton wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy
Koszt inwestycji: 30 625,56 zł
Dofinansowanie: Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wysokość dofinansowania: 30 625,56 zł
Rok realizacji: 2011

images

Nazwa zadania: Budowa małej infrastruktury turystycznej - place zabaw dla dzieci w miejscowościach: Półwiesk Mały, Kiełpiny i Ruszkowo w Gminie Wąpielsk.
Efekt: Nowy plac zabaw w miejscowości Kiełpiny i Półwiesk Mały, obok świetlic wiejskich oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Ruszkowo.
Koszt Inwestycji: 45 000,00 zł
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Małe projekty".
Wysokość dofinansowania: 24 999,80 zł
Rok realizacji: 2011

DSC02628

Nazwa zadania: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od l do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Efekt: Montaż tablic interaktywnych w szkołach podstawowych na terenie gminy.
Koszt Inwestycji: 150 000,00 zł
Dofinansowanie: Zakup przez Urząd marszałkowski w ramach programu „e-Usługi e-Administracja".
Wysokość dofinansowania: Kwota stanowi wkład własny partnera programy.
Rok realizacji: 2011

25

Nazwa zadania: Remont i wyposażenie świetlicy w Ruszkowie.
Efekt: Remont budynku po byłej kotłowni i utworzenie w nim świetlicy wiejskiej.
Koszt Inwestycji: 258 268,98 zł
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi".
Wysokość dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych netto.
Rok realizacji: 2011

DSC 1321

Nazwa zadania: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk – etap II.
Efekt: Wybudowanie 114 przydomowych oczyszczalni ścieków przy indywidualnych gospodarstwach domowych.
Koszt Inwestycji: 972 412,09 zł
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
Wysokość dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych netto.
Rok realizacji: 2011

112

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Radziki Duże – Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784.
Efekt: Wybudowanie 2057 m utwardzonej drogi łączącej wsie Radziki Duże i Kiełpiny.
Koszt Inwestycji: 598 030,58 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: 1. Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa.
Wysokość dofinansowania: 50,00 % kosztów kwalifikowanych.
Rok realizacji: 2010

DSCN0715

Nazwa zadania: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk.
Efekt: Wybudowanie 118 przydomowych oczyszczalni ścieków przy indywidualnych gospodarstwach domowych.
Koszt Inwestycji: 1 010 533,00 zł
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
Wysokość dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych netto.
Rok realizacji: 2010

113

Nazwa zadania: Remont świetlic wiejskich w Wąpielsku, Półwiesku Małym i Długiem.
Efekt: Remont i wyposażenie istniejących świetlic wiejskich w miejscowościach Wąpielsk i Półwiesk Mały oraz utworzenie nowej świetlicy w miejscowości Długie.
Koszt Inwestycji: 189 528,21 zł
Dofinansowanie: Dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi".
Wysokość dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych netto.
Rok realizacji: 2010

DSC00506

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej – wieś Kiełpiny gm. Wąpielsk od km. 0+000 do km 2+505.
Efekt: Wybudowanie 2505 m utwardzonej drogi we wsi Kiełpiny.
Koszt Inwestycji: 600 479,49 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: 1. Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa.
Wysokość dofinansowania: 50,00 % kosztów kwalifikowanych.
Rok realizacji: 2009

DSCN0043

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej Radziki Duże – Półwiek Mały. Etap II.
Efekt: Wybudowanie 2220 m utwardzonej drogi łączącej wsie Radziki Duże i Kiełpiny.
Koszt Inwestycji: 798 965,67 zł
Dofinansowanie: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Priorytet 3: Rozwój lokalny. Działanie 3. 2: Obszary podlegające restrukturyzacji.
Wysokość dofinansowania: 59,35 % kosztów kwalifikowanych.
Rok realizacji: 2006

DSCN0713

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej we wsi Radziki Duże – etap I.
Efekt: Uregulowanie gospodarki ściekowej i przebudowa wodociągu w centrum miejscowości Radziki Duże.
Koszt Inwestycji: 1 017 735,04 zł
Dofinansowanie: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Priorytet3: Rozwój lokalny. Działanie 3.1: Obszary wiejskie.
Wysokość dofinansowania: 60,00% kosztów kwalifikowanych.
Rok realizacji: 2006

DSC00519

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej Radziki Duże – Półwiek Mały. Etap I.
Efekt: Wybudowanie 2460 m utwardzonej drogi łączącej wsie Radziki Duże i Kiełpiny
Koszt Inwestycji: 483 734,21 zł
Dofinansowanie: Program przedakcesyjny SAPARD.
Wysokość dofinansowania: 69,00% kosztów kwalifikowanych.
Rok realizacji: 2004

DSCN0712

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.