W dniach od 15 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. prowadzone były konsultacje, których  celem było zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie:

  • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąpielsk,

  • zdiagnozowanych na tych obszarach problemów.

W konsultacjach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy, a zwłaszcza mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, podmioty prowadzące działalność społeczną, w tym organizacje społeczne i grupy nieformalne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz inne podmioty działające na obszarze rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:

  • zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji,

  • ankiety w formie papierowej lub elektronicznej,

  • spotkania konsultacyjne, podczas których oprócz prezentowania informacji, prowadzone były debaty z uczestnikami – spotkania odbyły się 22 czerwca 2016 r. w miejscowościach: Wąpielsk oraz Ruszkowo.

Do pobrania:

Raport z konsultacji społecznych

Wyniki badania ankietowego

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.