DSC09190

Dnia 25 maja br. Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Rzeszot podpisał umowę o przyznaniu pomocy na przebudowę drogi gminnej  Łapinóż-Łapinóżek.

Podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż- Łapinóżek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinózek gmina Wąpielsk" odbyło się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Wsparcie przyznano w wyniku zakończonego w styczniu pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

 

DSC09190

DSC09195

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.