W dniu 16.05.2011 r. Wójt Gminy Wąpielsk Henryk Kowalski podpisał umowę z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie budowy boiska „Orlik” w Wąpielsku. Wysokość dofinansowania to 33% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 333 tys. zł.

Na to zadanie gmina pozyskała wcześniej dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 47% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 500 tys. zł.

Na sesji Rady Gminy w dniu 25.05.2011 r. dokonane zostaną stosowne korekty budżetu i ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy obiektu. Przewidywane oddanie do użytku „Orlika” nastąpi w IV kwartale 2011 r.

 

 

loga orlik

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.