DSC08162

  Dnia 10 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąpielsku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.

 

 

W zebraniu brało udział 27 członków Stowarzyszenia. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok. Sprawozdania zostały zatwierdzone w formie uchwał. Członkom organów Stowarzyszenia udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. Podjęto także uchwałę dotyczącą zmiany w Statucie Stowarzyszenia wynikające z postanowienia 13474/15/491 Krajowego rejestru Sądowego. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski oraz członkowie Stowarzyszenia z terenu gminy.

DSC08167

DSC08162

DSC08164

 

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.