W dniu dzisiejszym tj. 17.03.2016 r. w związku z zarządzeniem nr 136/2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została powołana komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód,

doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania w 2016 roku w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w gminie Wąpielsk, w której skład wchodzą:

1) Hanna Majewska – przewodnicząca
2) Przemysław Skorniak – członek
3) Kazimierz Bołtuć – członek
4) Bożena Rutkowska – członek

Przypominamy, że warunkiem uzyskania jakiegokolwiek świadczenia jest posiadanie przez poszkodowanego protokołu indywidualnego sporządzonego przez komisje ds. szacowania strat.
W związku z powyższym rolnicy dotknięci szkodą proszeni są o złożenie wniosków do Urzędu Gminy.
Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać poniżej.

Wniosek z oświadczeniem

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.