DSC08110

W ubiegły poniedziałek 7 marca odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami sołectw: Długie I oraz Długie II.

Mieszkańcy sołectw mieli okazję spotkać się z władzami samorządowymi, rozmawiać o inwestycjach i planach na najbliższy rok.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 13:00 w Remizie OSP w Długiem.
Na zebraniu obecni byli m.in.: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik, radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim Bogusław Zaworski, przedstawiciele PZU oraz mieszkańcy sołectwa.

Spotkanie rozpoczął sołtys Jacek Gurzkowski, który powitał zebranych.

W pierwszej części zebrania, głos zabrał Bogusław Zaworski, który przedstawił kondycję Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim oraz możliwości skorzystania z oferty przez mieszkańców sołectwa. Następnie przedstawiciele PZU zaprezentowali zagadnienia związane z ubezpieczeniem upraw przez rolników. Głos zabrał również radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, który przedstawił informacje dotyczące Gminy podejmowane na szczeblu powiatowym.


W dalszej części spotkania Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski przedstawił sprawozdanie z inwestycji przeprowadzonych w 2015 roku, przypomniał o najważniejszych sprawach bieżących oraz przedstawił plany inwestycyjne na najbliższy rok.

Następnie głos zabrali sołtysi Genowefa Makuch oraz Jacek Gurzkowski, którzy dokonali sprawozdania z wykonania budżetu sołectw za 2015 rok oraz przedstawi plany na rok bieżący.

W trakcie spotkania poruszono także kwestie związane z bieżącą naprawą dróg w sołectwie oraz potrzebę zakupu samochodów do jednostek OSP na terenie Gminy.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.


Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu.

 

DSC08110

DSC08108

DSC08109

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.