Wójt Gminy Wąpielsk informuje,

że w związku ze szkodami w oziminach powstałymi na skutek ujemnych skutków przezimowania wystąpił do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie stosownej komisji do szacowania strat.

Warunkiem uzyskania jakiegokolwiek świadczenia jest posiadanie przez poszkodowanego protokołu indywidualnego sporządzonego przez komisje ds. szacowania strat.

W związku z powyższym rolnicy dotknięci szkodą proszeni są o złożenie wniosków do Urzędu Gminy.

Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony www.wapielsk.pl

Wniosek musi zawierać informacje:

  • dane adresowe producenta rolnego,

  • numer gospodarstwa zgodny z ARiMR,

  • o całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego (tj. wszystkich uprawach). Powierzchnia ta musi być zgodna z przedkładaną do ARiMR.

  • w przypadku upraw całkowicie zniszczonych, wniosek powinien zawierać informację o powierzchni przesiania,

  • informację o wielkości produkcji roślinnej przeznaczonej na paszę w gospodarstwie, dla każdej uprawy indywidualnie,

  • informację o ubezpieczeniu upraw (powierzchnia i zakres ubezpieczenia),

  • w przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej należy do wniosku dołączyć oświadczenie o produkcji towarowej zwierzęcej.

Jeżeli gospodarstwo jest położone na terenie kilku gmin, powinno być spisane zgodnie z siedzibą producenta rolnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r., poz. 577) szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;

Plik do pobrania

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.