DSC08088

W sobotę 5 marca br. o godz. 17:00 w domu sołtys Iwony Terebus odbyło się kolejne spotkanie wiejskie.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik oraz mieszkańcy sołectwa.

Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, przedstawił sprawozdanie z inwestycji przeprowadzonych w 2015 roku, przypomniał o najważniejszych sprawach bieżących oraz przedstawił plany inwestycyjne powiatu na najbliższy rok. Sołtys Iwona Terebus dokonała sprawozdania z wykonania budżetu sołectwa za 2015 rok oraz przedstawiła plan na rok bieżący.

W trakcie spotkania rozmawiano o problemach mieszkańców sołectwa, głównie braku dróg asfaltowych i uciążliwości żwirowni.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu.

DSC08088

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.