DSC08048

 W czwartek 3 marca br. odbyły się trzy spotkanie wiejskie. Mieszkańcy sołectwa Wąpielsk II spotkali się o godz. 11:00, Półwiesk Duży, Półwiesk Mały oraz Tomkowo o godz. 14:00 oraz Wąpielsk I o godz. 19:00.

 W spotkaniach uczestniczyli: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik, radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim Bogusław Zaworski, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, przedstawiciele PZU oraz mieszkańcy sołectw.

Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik powitała zebranych oraz przedstawiła plan zebrań. W pierwszej części zebrania, głos zabrał Bogusław Zaworski, który przedstawił kondycję Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim oraz możliwości skorzystania z oferty przez mieszkańców sołectwa.

W spotkaniu sołectwa Wąpielsk I uczestniczył asp. Krzysztof Zakrzewski , który przedstawił informacje na temat tworzonej przez Policję mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

W spotkaniu sołectw Wąpielsk II i Wąpielsk I głos zabrali także przedstawiciele PZU, którzy zaprezentowali zagadnienia związane z ubezpieczeniem upraw przez rolników.

Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, przedstawił sprawozdanie z inwestycji przeprowadzonych w 2015 roku, przypomniał o najważniejszych sprawach bieżących oraz przedstawił plany inwestycyjne na najbliższy rok.

Sołtysi: Grzesław Listkowski, Urszula Karpińska, Andrzej Bytner, Marietta Kamińska oraz Franciszek Bzinkowski dokonali sprawozdania z wykonania budżetu sołectwa za 2015 rok oraz przedstawi plan na rok bieżący.

Na spotkaniach głos zabrał również radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, który przedstawił informacje dotyczące Gminy podejmowane na szczeblu powiatowym.

W trakcie spotkań odbyła się rzeczowa dyskusja z mieszkańcami dotycząca m.in. bieżących potrzeb w sołectwach oraz planowanych inwestycji na terenie gminy Wąpielsk.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniach.

 

 DSC08048

DSC08044

DSC08040

DSC08056

DSC08050

DSC08057

DSC08066

DSC08058

DSC08062

DSC08064

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.