DSC08036

W ubiegłą środę 2 marca odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami sołectw: Radziki Duże, Bielawki, Kierz Radzikowski.

Mieszkańcy sołectw mieli okazję spotkać się z władzami samorządowymi, rozmawiać o inwestycjach i planach na najbliższy rok.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 15:00 w Remizie OSP w Radzikach Dużych.
Na zebraniu obecni byli m.in.: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik, radni Rady Gminy Wąpielsk, radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim Bogusław Zaworski oraz mieszkańcy sołectw.
Spotkanie rozpoczął sołtys Radzik Dużych – Mariusz Albrecht, który powitał zebranych. Następnie Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik przedstawiła plan zebrania.
W pierwszej części zebrania, głos zabrał Bogusław Zaworski, który przedstawił kondycję Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim oraz możliwości skorzystania z oferty przez mieszkańców sołectwa.
Następnie głos zabrali sołtysi Mariusz Albrecht, Andrzej Barczewski oraz Andrzej Albrecht, którzy dokonali sprawozdania z wykonania budżetu sołectw za 2015 rok oraz przedstawi plany na rok bieżący.
W dalszej części spotkania Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski przedstawił sprawozdanie z inwestycji przeprowadzonych w 2015 roku, przypomniał o najważniejszych sprawach bieżących oraz przedstawił plany inwestycyjne na najbliższy rok.
Głos zabrał również radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, który przedstawił informacje dotyczące Gminy podejmowane na szczeblu powiatowym.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.
Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu.

DSC08032

DSC08031

DSC08036

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.