DSC08025We wtorkowy wieczór 1 marca br. o godz. 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Kiełpinach odbyło się kolejne spotkanie wiejskie.

U spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik, radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim Bogusław Zaworski, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, przedstawiciele PZU oraz mieszkańcy sołectwa.
Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik powitała zebranych oraz przedstawiła plan zebrania. W pierwszej części zebrania, głos zabrał Bogusław Zaworski, który przedstawił kondycję Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim oraz możliwości skorzystania z oferty przez mieszkańców sołectwa.
Następnie głos zabrał asp. Krzysztof Zakrzewski , który przedstawił informacje na temat tworzonej przez Policję mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W dalszej części spotkania przedstawiciele PZU zaprezentowali zagadnienia związane z ubezpieczeniem upraw przez rolników.
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, przedstawił sprawozdanie z inwestycji przeprowadzonych w 2015 roku, przypomniał o najważniejszych sprawach bieżących oraz przedstawił plany inwestycyjne powiatu na najbliższy rok. Sołtys Grzegorz Betlejewski dokonał sprawozdania z wykonania budżetu sołectwa za 2015 rok oraz przedstawi plan na rok bieżący.
Głos zabrał również radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, który przedstawił informacje dotyczące Gminy podejmowane na szczeblu powiatowym.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.
Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu.

DSC08028

DSC08025

 DSC08024

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.