DSC07973W ramach realizowanego programu spotkań władz gminy z mieszkańcami, w piątek 26 lutego br., odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami sołectwa Ruszkowo.

Mieszkańcy sołectwa mieli okazję spotkać się z władzami samorządowymi, rozmawiać o inwestycjach i planach na najbliższy rok.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie.

Na zebraniu obecni byli m.in.: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik, radny Rady Gminy Janusz Wojda, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim Bogusław Zaworski oraz 37 mieszkańców sołectwa.

Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik powitała zebranych oraz przedstawiła plan zebrania. W pierwszej części zebrania, głos zabrał Bogusław Zaworski, który przedstawił kondycję Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim oraz możliwości skorzystania z oferty przez mieszkańców sołectwa.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, który przedstawił sprawozdanie z inwestycji przeprowadzonych w 2015 roku, przypomniał o najważniejszych sprawach bieżących oraz przedstawił plany inwestycyjne powiatu na najbliższy rok. Sołtys Stanisław Więcławski dokonał sprawozdania z wykonania budżetu sołectwa za 2015 rok oraz przedstawi plan na rok bieżący.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu.

DSC07983

DSC07973

 

 

DSC07970

DSC07977

DSC07980

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.