DSC07958

W ubiegły piątek  26 lutego rozpoczął się cykl zebrań wiejskich. Pierwsze spotkanie przedstawicieli władz samorządowych odbyło się z mieszkańcami sołectwa Radziki Małe.

Zebranie rozpoczęło się planowo o godz. 11:00 w Remizie OSP w Radzikach Dużych.

Na zebraniu obecni byli m.in.: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik, radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, radny Rady Gminy Henryk Szteler, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim Bogusław Zaworski oraz 15 mieszkańców sołectwa.

Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik powitała zebranych oraz przedstawiła plan zebrania. W pierwszej części zebrania, głos zabrał Bogusław Zaworski, który przedstawił kondycję Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim oraz możliwości skorzystania z oferty przez mieszkańców sołectwa.

Głos zabrał również radny Rady Powiatu Piotr Czarnecki, który przedstawił informacje dotyczące Gminy podejmowane na szczeblu powiatowym.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, który przedstawił sprawozdanie z inwestycji przeprowadzonych w 2015 roku, przypomniał o najważniejszych sprawach bieżących oraz przedstawił plany inwestycyjne na najbliższy rok. Sołtys Tadeusz Betlejewski dokonał sprawozdania z wykonania budżetu sołectwa za 2015 rok oraz przedstawi plan na rok bieżący.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu.

DSC07958

DSC07956

 

DSC07960

 

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.