Mieszkańcy Gminy WĄPIELSK

Podobnie jak w poprzednich latach, Urząd Gminy w Wąpielsku przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na demontaż, zbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest, w tym eternit. Jeśli dotacja zostanie przyznana, zamierzamy przeznaczyć ją na zadania realizowane na obiektach będących własnością osób fizycznych. Dzięki temu mieszkańcy gminy Wąpielsk będą mogli bezpłatnie pozbyć się niebezpiecznego azbestu. Zachęcamy więc mieszkańców, którzy planują w przyszłym roku wymianę azbestu do udziału w programie.

Realizację zadania planujemy zakończyć do końca września 2016 r. Osoby które planują zdjęcie azbestu zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:

- zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub,

- pozwolenie na budowę na budynek na którym planują zdjąć azbest.

Od osób które azbest mają już zdjęty nie są wymagane takie dokumenty.

Aby wziąć udział w programie w 2016 roku należy złożyć pisemne oświadczenie w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, pokój nr 29. Zakończenie przyjmowania oświadczeń planujemy na dzień 30 stycznia 2016 r. Druki oświadczenia dostępne są na miejscu. Można je również pobrać ze strony internetowej urzędu oraz ze strony BIP, znajdujących się pod adresami: www.wapielsk.pl i www.bip.wapielsk.eu.

Wójt Gminy Wąpielsk

Dariusz Górski

LOGO WAPIELSK

 

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.