W dniu 30 listopada w strażnicy OSP w Długiem nastąpiło uroczyste oddanie do użytku dwóch niedawno wykonanych inwestycji. Pierwszą z inwestycji było „Utwardzenie placu przed budynkiem, w którym znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Długie, gmina Wąpielsk

Wykonawcą zadania była firmaFirma Produkcyjno Handlowo Usługowa „ŻWIR-BUD” Urszula Juszczak, Elgiszewo, 87-408 Ciechocin Wartość zadania - 52 092,90 zł. brutto.

Zakresu robót objął:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 12 cm z betonu C8/10 – 417 m2, krawężniki betonowe szare 78 mb.

- Nowy wpust uliczny na istniejącej studzience.

- Wywóz ziemi z urobku na odl. 2 km.

Inwestycja zrealizowana została przez Urząd Gminy w Wąpielsku. Dofinansowana została w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, uzyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Drugą inwestycją była wymiana wrót garażowych w garażach pojazdów pożarniczych na drzwi panelowe. Koszt zakupu i montażu to 16 000 zł. Miejscowa OSP na sfinansowani tego zadania uzyskała dotację Zarządu Wojewódzkiego ZOSPRP w wysokości 5 000 zł, Komendy Wojewódzkiej PSP w wysokości 6 200 zł oraz Nadleśnictwa Skrwilno w wysokości 1 000 zł.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele urzędu Gminy w Wąpielsku z wójtem Gminy, Przewodniczący Rady Gminy w Wąpielsku, sołtys wsi Długie II, Komendant Powiatowy PSP, Prezes zarządu powiatowego OSP, przedstawiciel wykonawcy oraz druhowie OSP Długie. Wszystkich zaproszonych powitał i opowiedział o poczynionych inwestycjach prezes OSP Długie druh Leszek Gurzkowski.

 

 

New 1

1. Zgromadzeni goście przed nowymi drzwiami panelowymi.

New 2

2. Zgromadzeni goście na nowym placu przed budynkiem.

New 3

3. Prezes OSP Długie druh Leszek Gurzkowski przemawia do zgromadzonych gości.

 

 

 

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.