5 kwietnia o godz. 10.00 w hali widowisko-sportowej w Radzikach Dużych rozpoczęły się obrady IX posiedzenia Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na początku owego spotkania Wójt Gminy Wąpielsk - p. Henryk Kowalski powitał serdecznie członków Konwentu i zaproszonych gości. Następnie miało miejsce przyjęcie porządku obrad i prezentacja Gminy Wąpielsk. Później głos zabrał p. Michał Korolko – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który omówił nowy mechanizm zarządzania rozwojem w latach 2014-2020 „Rozwój kierowany przez społeczność lokalną – RKSL”. W następnej kolejności wystąpili: p. Mariusz Krupa – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz p. Paweł Bukowski – Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej w Toruniu. Panowie przedstawili stan realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” - przewidywane przez Urząd Marszałkowski formy i zakresy udziału Gmin w dalszych fazach projektu. Wójtowie i zaproszeni goście wysłuchali również przedstawiciela Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, który mówił o inicjatywach oraz działaniach podejmowanych w imieniu i na rzecz Gmin. Uczestnicy IX Konwentu mieli także możliwość obejrzenia prezentacji dotyczącej oświetleń ledowych - innowacja i oszczędność.

Obrady zakończyły się sprawami bieżącymi – wolnymi wnioskami. Ustalono również miejsce kolejnego posiedzenia Konwentu. Przyszły Konwent wójtów zaplanowano w gminie Rogowo w powiecie rypińskim. Miłym akcentem spotkania samorządowców był barwny występ zespołu cyrkowego „Gimbolo” z Gimnazjum im. Tony’ego Halika w Radzikach Dużych.

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.